Προμήθεια Ειδών Υπόδησης και παρελκόμενων στολής των σπουδαστών της ΣΣΑΣ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου διαγωνισμού, για την Προμήθεια Ειδών Υπόδησης και παρελκόμενων στολής των σπουδαστών της ΣΣΑΣ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ