Προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ).

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αεροπορικής Βάσης Λάρισας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ελαιόλαδου & Ηλιέλαιουπρος κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ