Προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης

Το Γραφείο ΣΥΜΒ.ΕΚΜ/ΣΕΩΝ, του Οικονομικού Τμήματος, της 111 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκαλεί για Υποβολή Προσφοράς υπ’ αρίθμ, 15/23 για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ