Προμήθεια ενός βιντεολαρυγγοσκοπίου για ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος και ενός συστήματος στερνοτόμου για τις ανάγκες της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ενός βιντεολαρυγγοσκοπίου για ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος και ενός συστήματος στερνοτόμου για τις ανάγκες της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ