Προμήθεια ενός Λαστιχοφόρου Εκσκαφέα Τάφρων και ενός Ανισότροχου Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή

Το Γραφείο Ε.Ο.Υ. του Οικονομικού Τμήματος, της 116 Πτέρυγα Μάχης, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια: 1) Ενός Λαστιχοφόρου Εκσκαφέα Τάφρων και 2) Ενός Ανισότροχου Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ