Προμήθεια ενός Λαστιχοφόρου Εκσκαφέα Τάφρων, Ενός Ανισότροχου Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή και μίας Επικαθήμενης Πλατφόρμας Μεταφοράς Βαρέως Τύπου Μηχανημάτων -Οχημάτων μέχρι 24tn

Το Γραφείο Ε.Ο.Υ., του Οικονομικού Τμήματος, της 116 Πτέρυγα Μάχης, ανακοινώνει την διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια: ενός Λαστιχοφόρου Εκσκαφέα Τάφρων, Ενός Ανισότροχου Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή και μίας Επικαθήμενης Πλατφόρμας Μεταφοράς Βαρέως Τύπου Μηχανημάτων -Οχημάτων μέχρι 24tn. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ