Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα με στελεχοκόπτη για το104 Α/Κ ΜΜΠ

Το 4ο Γραφείο, του 104 Α/Κ ΜΜΠ, προκηρύσσει πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα με στελεχοκόπτη με σκοπό την επαύξηση των μέτρων πυρασφάλειας των αποθηκών πυρομαχικών-καυσίμων, των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων της 33 Μ/Κ ΤΑΞ, CPV:16720000-8 (μεταχειρισμένοι ελκυστήρες), CPV:16000000-5 (γεωργικά μηχανήματα) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ