Προμήθεια ενός Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου, με δυνατότητα ανταλλαγής δύοπαλαιών ενδοσκοπίων μάρκας OLYMPUS,

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια ενός (1) Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου, με δυνατότητα ανταλλαγής δύο (2) παλαιών ενδοσκοπίων μάρκας OLYMPUS, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 219240). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ