Προμήθεια ενός χειρουργικού μοτέρ με δύο χειρολαβές για την κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ενός χειρουργικού μοτέρ με δύο χειρολαβές για την κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.