Προμήθεια Ενός (1) Φορητού Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου για Κάλυψη Αναγκών ΤΕΠ του 251 ΓΝΑ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του  251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ενός
(1) Φορητού Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου για Κάλυψη Αναγκών ΤΕΠ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ