Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/ΙΙ, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ