Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο, της 98 Ανωτέρα Διοίκησης, Ταγμάτων Εθνοφυλακής «Αρχιπέλαγος», θα διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ