Προμήθεια Εξαρτύσεων – Γιλέκων Τύπου PLATE CARRIER Βασικής Σύνθεσης

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Εξαρτύσεων – Γιλέκων Τύπου PLATE CARRIER Βασικής Σύνθεσης». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ