Προμήθεια εφοδίων (τρόφιμα συσσιτίου) για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (πχ Λέσχες, ΚΑΑΥ) των XVI Μ/Κ ΜΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Το $ο Επιτελικό Γραφείο / 2, της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Διδυμότειχου»,  θα προβεί στην διακήρυξη διαγωνισμού με σκοπό την προμήθεια εφοδίων Κλάσης Ι (τρόφιμα συσσιτίου) για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (πχ Λέσχες, ΚΑΑΥ) των XVI Μ/Κ ΜΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ