Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λοιπού Συναφούς Εξοπλισμού

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διενεργεί ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λοιπού Συναφούς Εξοπλισμού». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ