Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος τηλεμετρίας εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με ψηφιακούς υδρομετρητές της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος τηλεμετρίας εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με ψηφιακούς υδρομετρητές της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας» για δεκαοκτώ (18) μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ