Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ενεργού εξοπλισμού πληροφορικής (ΕΞΟ.ΠΛΗ)

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ενεργού εξοπλισμού
πληροφορικής (ΕΞΟ.ΠΛΗ)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ