Προμήθεια και Τοποθέτηση Ακτινολογικής Λυχνίας για επισκευή του Ψηφιακού Συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας SIEMENS AXIOM ARTIS DFC του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ.

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ακτινολογικής
Λυχνίας για επισκευή του Ψηφιακού Συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας SIEMENS AXIOM ARTIS DFC του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ. (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 205162). Περισσότερα ΕΔΩ