Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών τύπου πολυδιαιρούμενων συστημάτων μεταβλητής παροχής ψυκτικών μέσων VRV

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, του Υπουργείου Υγείας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών τύπου πολυδιαιρούμενων συστημάτων μεταβλητής παροχής ψυκτικών μέσων VRV. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ