Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας του Νομού Ημαθίας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ