«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

Σας στέλνουμε αντίγραφο της 2243/07-02-2022 προκήρυξης που αφορά την Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας» και παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά τα μέλη σας.

Αντίγραφο της διακήρυξης και σχετικές πληροφορίες: Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 42 Αλεξάνδρεια,

Τηλέφωνο: 2333350115, FAX. : 2333350159, Υπεύθυνος: Κιρτικίδου Ευθυμία.