Προμήθεια Καταγραφικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Υ. της 4ης Υ.Πε. Μ.Θ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης, της 4ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Καταγραφικού Χαρτιού (λογιστηρίου και ιατρικών μηχανημάτων) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ