Προμήθεια καταγραφικού Holter ρυθμού μοντέλο SEER 12 (12 καναλιών) για την Καρδιολογική Κλινική

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Προμήθεια καταγραφικού Holter ρυθμού μοντέλο SEER 12 (12 καναλιών) για την Καρδιολογική Κλινική». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ