Προμήθεια καταψυγμένων τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας & Εξυπηρετούμενων Μονάδων

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια καταψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, γεώμηλα) για την κάλυψη των αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας (ΣΠΔ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Καβάλας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ