Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ)

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας, προκηρύσσει Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ