Προμήθεια Κηροζινοφόρου Οχήματος 18.000 Λίτρων της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»

To Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα
στρατιωτικού εξοπλισμού, «Προμήθεια Κηροζινοφόρου Οχήματος 18.000 Λίτρων». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ