Προμήθεια Κρανών Ιπταμένου Ε/Π ΝΗ90 της Ανώτατης Στρατιωτικής Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμήθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Κρανών Ιπταμένου Ε/Π ΝΗ90». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ