Προμήθεια «Κρυογονικών φιαλών τιτανίου θερμικής διόπτρας MIRA του Ο/Σ MILAN» για την Α.Σ.Δ.Υ.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα σύναψης
σύμβασης προμήθειας «Κρυογονικών φιαλών τιτανίου θερμικής διόπτρας MIRA του Ο/Σ MILAN». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ