Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού συναφούς υλικού για τις ανάγκες των Αερολιμένων και λοιπών Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού συναφούς υλικού για τις ανάγκες των Αερολιμένων και λοιπών Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ