Προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου (ιατρικά βοηθήματα – στεφανιαίες ενδοπροθέσεις)

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια λοιπού υγειονομικού αναλωσίμου (ιατρικά βοηθήματα – στεφανιαίες ενδοπροθέσεις). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ