Προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού Υλικού Αναλωσίμου (Λειτουργική Υποστήριξη – Συσκευές και Όργανα Χειρουργείου) του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού Υλικού Αναλωσίμου (Λειτουργική Υποστήριξη – Συσκευές και Όργανα Χειρουργείου). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ