Προμήθεια Λοιπών Υγειονομικών Αναλωσίμων (Λειτουργική Υποστήριξη – Συσκευές οστεοσύνθεσης, Ιατρικά Αναλώσιμα – συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες) του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Λοιπών Υγειονομικών Αναλωσίμων (Λειτουργική Υποστήριξη – Συσκευές οστεοσύνθεσης, Ιατρικά Αναλώσιμα – συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ