Προμήθεια μαγειρικών ελαίων για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας & Σερρών και των εξυπηρετούμενων από αυτών Μονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Καβάλας και Σερρών.

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την προμήθεια μαγειρικών ελαίων για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας (ΣΠΔ) και ΣΠ Σερρών (ΣΠΣ) και των εξυπηρετούμενων από αυτών Μονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Καβάλας και Σερρών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ