προμήθεια μαγειρικών ελαίων, για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας (ΣΠΔ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Καβάλας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/4, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», προκηρύσσει Ανοιχτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια μαγειρικών ελαίων, για κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας (ΣΠΔ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Καβάλας. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ