Προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το Οικονομικό Τμήμα, της Διεύθυνσης Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ