Προμήθεια « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το Οικονομικό Τμήμα, της Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια « ΜΕΛΑΝΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ