Προμήθεια Μηχανήματος Συμπύκνωσης Χρησιμοποιημένης Αντιπηκτικής Διάλυσης της ΑΣΔΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Προμήθεια Μηχανήματος Συμπύκνωσης Χρησιμοποιημένης Αντιπηκτικής Διάλυσης (με Παρελκόμενα Εγκατάστασης και Λειτουργίας)