Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού 700 ΣΕ, της Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας»

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού 700 ΣΕ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ