Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ, της Α.Σ.Δ.Υ.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ