Προμήθεια «ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  

Το Οικονομικό Τμήμα, της Υποδιεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια «ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ», για κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ