Προμήθεια Νωπού Κοτόπουλου, προς Κάλυψη Αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης

Το Γραφείο Συμβάσεων Εκμ/σεων, του Οικονομικού Τμήματος, της 111 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκαλεί για Υποβολή Προσφορών (ΠΥΠ 16/23) για την Προμήθεια
Νωπού Κοτόπουλου, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας, με Κατάθεση Ενσφράγιστων Προσφορών.  Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ