Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (χοιρινού –βοείου/μόσχου – πουλερικών) προς κάλυψη ετήσιων αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης της 120ΠΕΑ

Το Γραφείο Π/Υ, του Οικονομικού Τμήματος της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων (χοιρινού –βοείου/μόσχου – πουλερικών) προς κάλυψη ετήσιων αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης της 120 ΠΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ