Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις της XΙI Μ/Κ ΜΠ, συμπεριλαμβανομένης της ΤΔ 41 ΣΠ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/2 της XVI M/K Μεραρχίας Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή/ών για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (πχ Λέσχες, ΚΑΑΥ) της XΙI Μ/Κ ΜΠ, συμπεριλαμβανομένης της ΤΔ 41 ΣΠ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ