Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (πχ Λέσχες, ΚΑΑΥ) της XΙI Μ/Κ ΜΠ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/2 της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» θα προβεί στην διακήρυξη διαγωνισμού με σκοπό την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για Μονάδες και Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (πχ Λέσχες, ΚΑΑΥ) της XΙI Μ/Κ ΜΠ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ