Προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες του ΣΠ Πολυκάστρου και των Μονάδων – Υπηρεσιών στις φρουρές Πολυκάστρου Έδεσσας & Γιαννιτσών

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες του ΣΠ Πολυκάστρου και των Μονάδων – Υπηρεσιών στις φρουρές Πολυκάστρου Έδεσσας και Γιαννιτσών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ