Προμήθεια οπωροκηπευτικών ενός έτος, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υποµονάδων της Φρουράς Σερρών-Σιδηροκάστρου του 10 ΣΠ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο του 10ου Συντάγματος Πεζικού “Χ ΜΠ”, προσκαλεί για απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υποµονάδων της Φρουράς Σερρών-Σιδηροκάστρου του 10 ΣΠ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ