Προμήθεια οπωροκηπευτικών επ’ ωφελεία του ΣΠ Βόλου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων της ΠΕ Μαγνησίας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης “ΠΡΟΜΗΕΑΣ” θα προβεί στην στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών επ’ ωφελεία του ΣΠ Βόλου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων της ΠΕ Μαγνησίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ