Προμήθεια «Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (Αναλώσιμα Οφθαλμολογικά Υλικά) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Η Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (Αναλώσιμα Οφθαλμολογικά Υλικά) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» – (CPV: 33122000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ