Προμήθεια πάγκων και καθισμάτων πτυσσόμενων γενικής χρήσης για την κάλυψη, αναγκών μονάδων της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια πάγκων και καθισμάτων πτυσσόμενων γενικής χρήσης, με σκοπό την κάλυψη αναγκών μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εστιατορίων – θαλάμων οπλιτών). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ