Προμήθεια παγωτών, για την κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Εδέσσης και Γιαννιτσών, καθώς και της ΛΑΦ Πολυκάστρου

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/ΙΙ της 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ» προσκαλεί για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016,
για την «Προμήθεια παγωτών, για την κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Εδέσσης και Γιαννιτσών, καθώς και της ΛΑΦ Πολυκάστρου». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ